Synpunkter på Stabilitetsåtgärder och omgrävning vid Kåbäcken

Stabilitetshöjande åtgärder och omgrävning av del av Kåbäcken, Partille kommun

Jag deltog i er redovisning om Kåbäcken den 6 oktober för Partille Naturskyddsförenings räkning. Tyvärr hade jag inte möjlighet att skriva till er tidigare men gav vid mötet några av våra synpunkter muntligt och att jag skulle komma in skriftligt med synpunkter efter den 13 oktober.
Synpunkter jag lämnade redan vid mötet var:
Omgrävning av bäcken, om det måste utföras, bör ske så att naturlighet i bäckfåran vidmakthålls. De naturliga meandringarna bör efterliknas. Genvägar för bäckfåran ska undvikas.
Underlaget som vi fick ta del av motiverade inte tillräckligt varför erosionsskydd behövdes just här, just nu och överhuvudtaget. Det nämndes bara att om det inte utförs kommer bäcken att skapa problem igen någon gång i framtiden. I bedömningen låg nya rasrisker. Eftersom erosionsskydd mycket negativ naturvårdspåverkan på vattendraget bedömer vi att det krävs en djupare motivering för att det ska vara legitimt enligt miljöbalken.
Om erosionsskydd är legitimt borde kokosmattor prövas vid erosionsskyddet. Vegetation utefter bäcken bör sparas så långt möjligt. Olika utförande/maskiner bör prövas i sammanhanget. Manuellt arbete kan erfordras i vissa partier. Biologiskt sakkunnig person bör delta i processen och kunna styra utförandet i detta avseende.
Kompensationsåtgärd: Av människan gjorda vandringshinder för ål och lax bör undanröjas. Det gäller Kåbäckens hela lopp.

Övriga synpunkter:
När vegetation ändå tas bort eller om bäcken grävs om måste ny vegetation etableras vid bäcken. Kanske även i den befintliga miljön. Vegetationen är viktig för laxfiskarnas överlevnad. Vid tidigare provfisken har lax konstaterats men nu endast laxöring. Målet bör vara att laxen åter ska leka i Kåbäcken. Noteras att alen har en särskild betydelse för vattendrag. Särskilt vid omgrävningen men även utefter hela vattendraget bör lekbottnar och ståndplatser prövas. Vid gynnsamma möjligheter bör lekbottnar och ståndplatser ordnas. Vid mötet framkom att en del av den avverkade vegetationen skulle tas till vara och läggas vid kanterna och i bäcken. Det kan benämnas ekologiska element. Andra element som ofta tar stryk är stora, gamla träd som fälls och”städas” bort – behovet av levande, döende och döda stora träd är mycket stort. Målet bör vara att spara stora och döda träd i området. Antingen kan man ta vara på sådana avverkade träd i eller utanför området och placera dem i detta område eller som alternativ bygga en mängd ”mulmholkar” och sätta upp dem i omgivningen av bäcken. Andra ekologiska element är holkar för fladdermöss, fåglar eller insekter. Rishögar för fåglar, insekter lavar m fl (s k faunadepå), högstubbar, vattenöverstrilad mark etc. Lämpliga ekologiska element bör utföras som kompensationsåtgärder. Kåbäcken synes ha onödigt lång kulvertering i nedre delen. Som kompensation bör så mycket av kulverteringen som möjligt tas bort och återställas till naturligt lopp.

Sist men inte minst. Byggnation och då särskilt ny byggnation bör utföras så att ekologiska försämringar av vattendrag undviks.

För Partille Naturskyddsförening
Lars-Erik Jevås    ordförande

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.