SE TRÄDEN

Foto Joel Lindroth

Foto Joel Lindroth

Ett enskilt träd kan utgöra livsmiljö för en art under hela dess livscykel. Skogen är vårt kanske artrikaste ekosystem som på grund av det moderna skogsbruket innebär att livsmiljöer och arter försvinner. Vid utvärdering av chansen att nå våra miljömål bedömdes att det inte går att nå målet ”en levande skog” med de nu använda styrsystemen. Är vår lagstiftning för dålig? De lagstiftningsskydd som finns är artskydd och områdesskydd. Det kan vara naturreservat, biotopskyddsområden… Artskyddet är kopplat till, som namnet säger, särskilda arter. Artskyddet gäller överallt i vårt land. Med EU-lagstiftningen har artskyddet tagit steget att omfatta även skogsbruket vilket inte var fallet tidigare. Enligt naturvårdsdirektiven ska alla visa hänsyn, även de som brukar marken. Artskyddet infördes i svensk rätt först 2001.

 

Kerstin Martinsson

Spillkråka av Kerstin Martinsson

Artskyddet omfattar alla vilda fåglar (men i praktiken främst prioriterade arter) samt listade arter såsom hasselmus och flera arter av fladdermöss. Det är förbjudet att medvetet störa dessa arter, särskilt under känslig tid som parning- och uppfödningstid. Reglerna ska också skydda livsmiljöerna. Det är alltså förbjudet att skada eller förstöra fortplantningsområden och viloplatser för dessa arter. Det gäller även om det endast sker i mindre skala – gradvis.

 

 

Artskydden är mycket strikta och svåra att förena med ett rationellt skogsbruk. Det komplexa förhållandet mellan artskyddet och skogsbruket har medfört att EU-kommissionen har presenterat en pragmatisk tolkning av reglerna – en livsmiljö får tas bort så länge en kontinuerlig ekologisk funktionalitet upprätthålls. Det vill säga att det fortfarande ska finnas möjlighet för en art att finna föda och vila i landskapet. Det krävs alltså kunskap om landskapsekologiska samband över fastighetsgränser. Idag saknas krav på att tillhandahålla sådan kunskap i samband med att beslut fattas. Det innebär i sin tur att vi, förebyggande, saknar förutsättningar att nå direktivens krav och målsättningar. På grund av detta tillämpas inte artskyddet trots att mycket lång tid har gått sedan det infördes. Det är också osäkert vilken myndighet, Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen, som har ansvaret för tillsynen att tillämpningen sker. Regeringens utlovade översyn av skogsvårdslagstiftningen måste därför snarast genomföras.

Lars-Erik Jevås , 2016-01-16
Källa: Biodiverse nr 3-4 2015

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.