Talan för överklagande av bygglov § 35 2015-04-20 B/2015:57 Generationspark Partille 2:14 m.fl.


 

Överklagandets omfattning: Konstgräs i generationsparken. – Vi bedömer att naturlig vegetation är det som domen avser.

Betongkonstruktioner för en handikapp ramp ända ner i slänten mot Säveån. – Betongkonstruktioner är inte genomsläppliga för vatten och blir ingen kompensationsåtgärd för Säveån.

 

Skäl för överklagande:

Konstgräs -Enligt mark- och miljödomstolens dom M 1528-13 ingår kompensationsåtgärder som en skyldighet för kommunen. En av kompensationsåtgärderna är att omvandla ytor inom generationsparken till grönytor. Det innebär att parken ska bestå av bland annat vegetation. Konstgräs strider i det sammanhanget mot domen.

Konstgräs innebär ofta ifyllnadsmaterial vilket kan ha sitt ursprung från gamla uttjänta däck. Användaren måste först veta om produkten är ett avfall eller ej. Materialet måste fylla samma funktion som ett naturmaterial, att användningen av materialet inte ger upphov till störningar för miljön, eller i vart fall mycket begränsade sådana störningar.

Således risker men inte de fördelar som domen avser.

 

Betongkonstruktion handikapp ramp

Vi betraktar kommunens försök till vällovliga ambitioner med häpnad. Först en konstruktion som strider mot kompensationsåtgärderna, sedan att den mot den delen som är närmast Säveån också strider mot att ambitionen att de partierna ska vara mer naturliga och vildvuxna. Alltså följer man inte domen om man genomför de bygglovsåtgärder som ingår i överklagat beslut.

I betraktande av att varje meter av vegetation ett vattendrag får är ett mycket bra skydd mot föroreningar som numera uppstår av allehanda mänskliga aktiviteter är slänten ner mot ån oerhört viktig för att inte försämra Säveåns vattenkvalitet. Den tiden som ån nu är utan denna vegetation beroende på utförda stabiliseringsåtgärder och erosionsskydd är tillräckligt allvarliga och ska inte ökas genom konstruktioner som onödigtvis ökar risken för ån.

 

Förslag:

Ta bort betongkonstruktionen, använd nuvarande gång och cykelväg så långt det låter sig göras. Skapa en handikappanpassad mötesplats söder om gc-vägen. Bygg absolut inget sådant norr om gc-vägen.

Vid behov av mindre kompletteringar använd material som är vattengenomsläppliga och som upplevs ”som att vara i naturen”. Det skulle ge en bättre parkkänsla.

 

Sammanfattning:

Vi vill pröva lagligheten av konstgräset och betongrampen enligt talan ovan. Samtidigt hänvisar vi till EU-praxis gällande vår talesrätt.

T ex tillstånd, dispens och lov som är beroende av tidigare beslut enligt till exempel miljöbalken kan prövas av förening inom miljöområdet.

För Partille Naturskyddsförening

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.