Talan för överklagande av bygglov § 35 2015-04-20 B/2015:57 Generationspark Partille 2:14 m.fl.

  Överklagandets omfattning: Konstgräs i generationsparken. – Vi bedömer att naturlig vegetation är det som domen avser. Betongkonstruktioner för en handikapp ramp ända ner i slänten mot Säveån. – Betongkonstruktioner är inte genomsläppliga för vatten och blir ingen kompensationsåtgärd för Säveån.   Skäl för överklagande: Konstgräs -Enligt mark- och miljödomstolens dom M 1528-13 ingår kompensationsåtgärder […]

Läs mer