Allmänna handlingar hos kommunen

Vi har nu fått motstånd i att få ut offentliga handlingar och ser oss tvungna att agera på grund av det. Tidigare fick vi hemsänt allt material utan problem. Till och med sådant vi inte hade begärt och inte hade något större intresse av. Vi upplever en stor negativ förändring! Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor […]

Läs mer

Yttrande angående P 657-17

  Partille Naturskyddsförening har beretts tillfälle att inkomma med yttrande med anledning av kommunens inlagor om föreningens överklagande av Kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut 2017-02-01, dnr KS/2013-240, angående detaljplan för hotell m.m. i Bokedalen, Jonsered. Nog kan det sägas om många sammanhang och omgivningar att dessa är särpräglade. Vi i Partille Naturskyddsförening menar att Jonsereds […]

Läs mer

Bärfis och Liten flugsnappare

Som så ofta landar vi i Finngösaravinen. Idag är det förskoleunge Axel som leder oss med sina ögons slukande nyfikenhet. Allt är nytt och spännande. Med oss har vi håvar och specialförstoringsburkar och en väldans massa sökande längtan. Längs varje stig – nej, varje stigfinnande fjät – finner Axels ögon ännu en juvel: en mygga […]

Läs mer

Talan för överklagande av bygglov § 35 2015-04-20 B/2015:57 Generationspark Partille 2:14 m.fl.

  Överklagandets omfattning: Konstgräs i generationsparken. – Vi bedömer att naturlig vegetation är det som domen avser. Betongkonstruktioner för en handikapp ramp ända ner i slänten mot Säveån. – Betongkonstruktioner är inte genomsläppliga för vatten och blir ingen kompensationsåtgärd för Säveån.   Skäl för överklagande: Konstgräs -Enligt mark- och miljödomstolens dom M 1528-13 ingår kompensationsåtgärder […]

Läs mer

Boktips: Trädens hemliga liv

För oss som har nära till riktiga skogar är dessa måhända självklara. Möjligen kan det sägas att vi inte ser skogen för alla trän. Hur det än må vara med den saken bjuds vi nu på möjligheten att öppna våra ögon för Trädens hemliga liv.   Återigen har vi vandrat i Jonsereds magnifika natur. Ännu […]

Läs mer

Natursnokargömsle vid Säveån

Våra bilder i detta inlägg visar tidiga skisser på det gömsle vi gärna ser vid Kåbäckens utlopp vid Säveån. I bilden ovan visas ett fönster nära marken så barnen ska kunna ligga ner och titta ut över Säveån.       I bilden ovan visas även mer av design och material av taket som arkitekten Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

O, vilken mångfald… eller ser vi bara ogräs och elände?

Vår trädgård, centralt belägen i Sävedalen, är inte stor. Sjuhundraelva kvadratmeter enligt taxerings-myndigheten. Sisådär femhundra kvadratmeter återstår väl när huset, en lekkoja och två vedbodar är borträknade. Ändå ryms här en mångfald av liv: Här finns fyra äppelträd varav tre är fullvuxna, ett plommonträd, ett klarbärsträd, ett väldigt päronträd som är helt övervuxet av en skogsklematis, en […]

Läs mer

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 24:e februari runt kl 18.30 kommer vi starta igång årsmötet och efter det följer en presentation med samtal och diskussion om Fairtrade kl.19. Alla är välkomna, även om det bara är medlemmar som kan vara med och rösta. Och det bjuds på fika! Inför årsmötet, eller under, har alla ny chansen att läsa kretsens […]

Läs mer

INVASIVA ARTER – Vad är det?

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som det introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt. Cirka 2000 […]

Läs mer

SE TRÄDEN

Ett enskilt träd kan utgöra livsmiljö för en art under hela dess livscykel. Skogen är vårt kanske artrikaste ekosystem som på grund av det moderna skogsbruket innebär att livsmiljöer och arter försvinner. Vid utvärdering av chansen att nå våra miljömål bedömdes att det inte går att nå målet ”en levande skog” med de nu använda […]

Läs mer

INSÄNDARE TILL GP

Före årsskiftet skickade vår vice ordförande Lars Josefsson in en insändare till GP angående Jonsered: Rädda Jonsered! Det finns nejder där historiens vingslag ännu fläktar och trakter där flora och fauna kan berätta om paradisets evigheter. Men ytterligt sällsynta är de ställen där människans saga ännu är flätad samman med naturens monumentala storhet. Jonsered är […]

Läs mer