Partille Naturguide


Välkommen till din oas

Länk till naturguide i PDF-format. Ladda gärna ner för att få ett eget exemplar. Klicka här.

Hur ser den ut? Din oas. En snäckskalsstrand när solen går ned i havet. Rödingens vak i fjällsjön till vilken bara renarnas vandringsstråk kan föra oss. Vi behöver fjärran oaser. Våra drömmar mår väl av dem. Men vi behöver även nära stunder i den natur där vi har våra rötter. Nära oaser som viskar om årstidernas lopp. Nära oaser som sköljer bort civilisationens dagliga brus.

Kanske är det lönnen. Den som blommar, som blossar, som släpper sina gyllene händer och som är utkiksplatsen för vinterns svirrande sidensvansar. Kanske är det gläntan med högsommarens första kantareller. Eller den konserterande koltrasten i granens höga topp. Visst lockas vi av den kärleksfärgade vildrosen när den pollineras av en sagoskimrande guldbagge. Eller av den blyga alkonblåvingen när den söker sig till klockgentianan i dess högsommarblåa skrud.

Vi behöver rara växter och djur lika väl som mångfalden av det vanliga. Allt som får oss att stanna upp i vördnad och tacksamhet inför den levande väv i vilken vi alla är en del. Livet är gott när kultur och natur flätas samman.

Vi hoppas att den här guiden ska kunna visa genvägar till några av våra många oaser i Partille. Fastän vår lilla kommun ligger centralt i en växande storstadsregion har vi naturen alldeles inpå oss. Inom våra snäva gränser kan vi möta storskaliga och fredade ekologiska sammanhang inom tre naturreservat och två Natura-2000-områden. Härtill kommer koltrastgranarna alldeles in på knuten och de många odlade vildrosskötena.

När jag strövar iväg med min svampkorg öppnar jag mig för naturens läkande krafter. Samtidigt berättar jag att vi behöver våra tätortsnära lungor. Många sådana berättelser behövs när markanvändningsfrågorna är brännande.

Välkommen till oaserna!

Bokedalen

Bokedalen norr om Jonsereds samhälle är ett mångformigt område med höga natur- och kulturmiljövärden. Det är ett av Partilles...

Tryck här för att läsa

Säveån

Vatten betyder liv och att ha ett vattendrag som Säveån rinnande rakt igenom kommunen är en oskattbar källa till naturupplevelser. Under...

Tryck här för att läsa