Välkommen till naturrika Partille!

Naturskyddsföreningen i Partille är en förening för människor med intresse för natur och miljö.

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har ca 1200 medlemmar. Årligen har vi genomfört ca 25 olika arrangemang såsom föredrag (samtal), vandringar, guidade turer, studiecirklar, holkbyggardagar, utställningar m. m. Genom studiefrämjandet ger vi medlemmarna möjlighet att lära mer om miljö och natur.NATTSKÄRRAN 2022

Innehåll:

Om Landvettervägen
Vårens program
Årsmöte
Utfrågning av politikerna inför valet

Tryck här för att läsa

 


Fågelarv

Under en kort period oftast i mitten av april blommar fågelarven på vår enda kända lokal i Partille.I Jonsered under järnvägsbron. Denna sällsynta växt upptäcktes för cirka 20 år sedan av Arvid Munter och har sedan blommat så vitt vi kommer ihåg varje år. Tidigt i våras hade någon använt utrymmet för att slänga grenar och kvistar som medförde risk att ”kväva” örten. Kommunens tekniska kontor såg förtjänstfullt till att rensa marken från detta – och se den blommar igen. Men skynda …
Fågelarven, denna småvuxna, rödlistade och sällsynta art, är beroende av störningar i vegetationen för att kunna hävda sig mot högvuxna arter. En av Naturskyddsföreningens medlemmarhar hjälpt till med detta eftersom det är brist på betande djur som normalt har utfört detta. För att gynna den bör man räfsa bort löven och att använda kratta så att markytan störs, samtidigt som gödsel och bekämpningsmedel inte får användas. Den gynnas av att jorden är sandig och näringsfattig.

 

Bild: Sören Ahlfors.


Vår målsättning är att värna natur och miljöer i alladess former.

Just nu försöker vi undanröja hoten mot:

1) Finngösaravinen genom att verka för natur och miljö

2) Exploatering av Bokedalen med hotellbygge genom att verka för natur och miljö

3) Alla pågående ingrepp i Säveåns influensområde genom att verka för natur och miljö

4) Biologisk mångfald genom att verka för natur och miljö

5) Klimatförändringen genom att verka för natur och miljö

Till detta behöver vi fler aktiva! Välkommen!

Du som har intresse eller kunskap inom något av våra områden
inom natur och miljö! Eller du som vill vara med i vår roliga gemenskap i styrelsen! Eller…!
Ta kontakt med någon i styrelsen!


Vår vinjettbild visar förstås Säveån – den sävligt rinnande ån.

Ån med de väldigaste laxarna, de vandrande ålarna, de allt fler bävrarna, de häckande strömstararna och forsärlorna… Ja, här finns mängder av spännande faunaväsen. I lyckliga stunder möter vi till och med den så rart gnistrande kungsfiskaren.

Under väldiga träd och kantad av örters mängd flödar Säveån mot havet. Alldeles tätt inpå oss sker detta. Längs åns hela lopp genom vår kommun kan vi bekvämt vandra eller cykla tätt inpå dess stränder. Genast förstår vi då varför Jonsered, Partille och Sävedalen har hamnat just här. Få platser i vårt land bjuder oss nämligen ett rikare möte mellan natur och kultur.


Gärdsmygen – eller boende i håligheter (Troglodytes troglodytes)

En aktuell liten fågel om ca 9 gram och 9 – 10,5 cm:s längd. Den är roströd till kanelbrun på ryggen och är brunvit med mörka tvärstrimmor på bröstet. Näbben är förhållandevis lång och spetsig och aningen krökt – nedåt. Du hittar den i skogsmark med tät undervegetation. När du får syn på den märker du att stjärten pekar upp mot himlen. Populärt ”luftens mus” eftersom den snabbt försvinner in i olika håligheter eller täta snår när den blir oroad. Hörs tydligt med ett metalliskt klingande ljud. Något att upptäcka även under den mörka årstiden!

 Bild: Sören Ahlfors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9502CEAB7EA04DA5B532CC352540B6FE (2)

Har du tankar, idéer eller önskemål som du vill dela med oss

skriv gärna ett meddelande nedan: