Välkommen till naturrika Partille!

Naturskyddsföreningen i Partille är en förening för människor med intresse för natur och miljö.

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har ca 1200 medlemmar. Årligen har vi genomfört ca 25 olika arrangemang såsom föredrag (samtal), vandringar, guidade turer, studiecirklar, holkbyggardagar, utställningar m. m. Genom studiefrämjandet ger vi medlemmarna möjlighet att lära mer om miljö och natur.


Hållbart byggande och boende i Partille

Under våren har vi haft samtal med politikerna om hållbart byggande och boende. Inspiration har vi hämtat från en lärobok på arkitekthögskolan och i en tysk bok om ekologiskt byggande och boende. (Se bakgrundsmaterialet som vi lämnade till de politiker som deltog). Med partierna som ställde upp hade vi mycket konstruktiva samtal och trevligt bemötande. Vi upplevde att både de och vi lärde oss mer om vad hållbarhet innebär när det kommer till planerande, byggande och boende. Vi tackar alla som deltog i samtalen!
De som inte deltog i samtalen trots upprepade förfrågningar var:
Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
Vid tangentbordet: Lars-Erik Jevås

Samtalsunderlag


Programpunkter hösten 2024


Partille Naturskyddsförening styrelse behöver tillfällig hjälp av en certifierad arborist. Vi saknar kunskap om trädens skötsel och säkerhet. Vi har tänkt oss att arboristen deltar med en träff med styrelsen, ett allmänt föredrag under lagom tid en kväll samt (eventuellt ett mötesdeltagande med kommunala representanter). Det handlar om Arboristens arbete utifrån allmänhetens säkerhet, hur man hanterar träd för så mycket biologisk mångfald som möjligt samt hur man bedömer trädens hälsa och risk för sjukdomar. Allt med utgångspunkt från träden fördelar för klimatet, människors hälsa, som energibesparare vid hus och den stora mångfald många träd bidrar med.
Har vi någon medlem som kan hjälpa oss?
Om så hör av er till styrelsen.

En kontakt: Lars-Erik Jevås 0707 – 838 838; jevaslarserik@gmail.com

 


NATTSKÄRRAN VÅREN 2024

Innehåll:

Tema: Klimatet 2023 årsmedel + 1,38!

Elbalansering – vad är det?

Årsmötet!

Tryck här för att läsa

 


Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

För Naturskyddsföreningen Partille.


Naturskyddsföreningens synpunkter på detaljplaneförslaget (KS/2022:109)

Tryck här för att läsa 


Politiker utfrågning

Den 25 augusti inbjöd Partille Naturskyddsförening de lokala politiska partierna till en utfrågning om nästa mandatperiods natur-, miljö- och klimatpolitik.

Tryck här för att se svaren


Löja: Alburnus lucidus

De har en tämligen långsträckt kropp men är små, vanligen 10 – 15 cm långa men kan ibland bli något större. Den har silvervita sidor och buk och gulvita nedre fenor. Underkäken skjuter förbi överkäken, analfenan är betydligt längre än ryggfenan. Stjärtfenan är djupt kluven. Löjorna går gärna i stim uppe vid vattenytan och gör då och då luftsprång för att fånga insekter eller för att fly från en rovfisk. De lever av små kräftdjur och insekter. Leken inträffar oftast i andra hälften av juni hos oss. Den sker oftast i svagt rinnande vatten. Den lämpar sig att skåda under sommaren.

Bild: Sören Ahlfors.


Vår målsättning är att värna natur och miljöer i alladess former.

Just nu försöker vi undanröja hoten mot:

1) Finngösaravinen genom att verka för natur och miljö

2) Exploatering av Bokedalen med hotellbygge genom att verka för natur och miljö

3) Alla pågående ingrepp i Säveåns influensområde genom att verka för natur och miljö

4) Biologisk mångfald genom att verka för natur och miljö

5) Klimatförändringen genom att verka för natur och miljö

Till detta behöver vi fler aktiva! Välkommen!

Du som har intresse eller kunskap inom något av våra områden
inom natur och miljö! Eller du som vill vara med i vår roliga gemenskap i styrelsen! Eller…!
Ta kontakt med någon i styrelsen!


Vår vinjettbild visar förstås Säveån – den sävligt rinnande ån.

Ån med de väldigaste laxarna, de vandrande ålarna, de allt fler bävrarna, de häckande strömstararna och forsärlorna… Ja, här finns mängder av spännande faunaväsen. I lyckliga stunder möter vi till och med den så rart gnistrande kungsfiskaren.

Under väldiga träd och kantad av örters mängd flödar Säveån mot havet. Alldeles tätt inpå oss sker detta. Längs åns hela lopp genom vår kommun kan vi bekvämt vandra eller cykla tätt inpå dess stränder. Genast förstår vi då varför Jonsered, Partille och Sävedalen har hamnat just här. Få platser i vårt land bjuder oss nämligen ett rikare möte mellan natur och kultur.


Gärdsmygen – eller boende i håligheter (Troglodytes troglodytes)

En aktuell liten fågel om ca 9 gram och 9 – 10,5 cm:s längd. Den är roströd till kanelbrun på ryggen och är brunvit med mörka tvärstrimmor på bröstet. Näbben är förhållandevis lång och spetsig och aningen krökt – nedåt. Du hittar den i skogsmark med tät undervegetation. När du får syn på den märker du att stjärten pekar upp mot himlen. Populärt ”luftens mus” eftersom den snabbt försvinner in i olika håligheter eller täta snår när den blir oroad. Hörs tydligt med ett metalliskt klingande ljud. Något att upptäcka även under den mörka årstiden!

 Bild: Sören Ahlfors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9502CEAB7EA04DA5B532CC352540B6FE (2)

Har du tankar, idéer eller önskemål som du vill dela med oss

skriv gärna ett meddelande nedan: