Välkommen till naturrika Partille!

Naturskyddsföreningen i Partille är en förening för människor med intresse för natur och miljö.

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har ca 1200 medlemmar. Årligen har vi genomfört ca 25 olika arrangemang såsom föredrag (samtal), vandringar, guidade turer, studiecirklar, holkbyggardagar, utställningar m. m. Genom studiefrämjandet ger vi medlemmarna möjlighet att lära mer om miljö och natur.


Bild: Sören Ahlfors.

Svartvit Flugsnappare

En bit in i maj siktade vi den första av årets flugsnappare. Vi är så inställda på att höra den i trädgårdar och villasamhällen att man förvånas att den ibland kan skådas i skogarna. Ibland kan de bo tätt om många holkar finns tillgängliga. Det kan också bero på artens aggressivitet, specialisering på holkhäckning men också på att hanarna ofta har två honor. Från mitten av 1980-talet har arten minskat med ca 65 %. Arten utgör basen för att undersöka effekterna av metallutsläpp. Just nu är fokus inriktat på att undersöka effekterna av minskat metallutsläpp vid metallindustrier i norra Sverige. Ut och skåda svartvit flugsnappare!


Vår målsättning är att värna natur och miljöer i alladess former.

Just nu försöker vi undanröja hoten mot:

1) Finngösaravinen genom att verka för natur och miljö

2) Exploatering av Bokedalen med hotellbygge genom att verka för natur och miljö

3) Alla pågående ingrepp i Säveåns influensområde genom att verka för natur och miljö

4) Biologisk mångfald genom att verka för natur och miljö

5) Klimatförändringen genom att verka för natur och miljö

Till detta behöver vi fler aktiva! Välkommen!

Du som har intresse eller kunskap inom något av våra områden
inom natur och miljö! Eller du som vill vara med i vår roliga gemenskap i styrelsen! Eller…!
Ta kontakt med någon i styrelsen!


Vår vinjettbild visar förstås Säveån – den sävligt rinnande ån.

Ån med de väldigaste laxarna, de vandrande ålarna, de allt fler bävrarna, de häckande strömstararna och forsärlorna… Ja, här finns mängder av spännande faunaväsen. I lyckliga stunder möter vi till och med den så rart gnistrande kungsfiskaren.

Under väldiga träd och kantad av örters mängd flödar Säveån mot havet. Alldeles tätt inpå oss sker detta. Längs åns hela lopp genom vår kommun kan vi bekvämt vandra eller cykla tätt inpå dess stränder. Genast förstår vi då varför Jonsered, Partille och Sävedalen har hamnat just här. Få platser i vårt land bjuder oss nämligen ett rikare möte mellan natur och kultur.


Ängspärlemorfjärilen

Vingspannet varierar mellan 45 och 58 millimeter. Hanen och honan är ganska lika varandra. På undersidan är framvingen något ljusare orange med strödda brunsvarta fläckar. Bakvingens undersida är grön, närmare ytterkanten gul. Över hela bakvingen finns vita fläckar, samt ett band av vita fläckar längs ytterkanten.

Larven är svart och taggig och runt andningshålen på sidorna är den röd. Den blir upp till 40 millimeter lång. Fjärilens habitat, den miljö den lever i, är framför allt blommande ängar och hedmarker. De vuxna fjärilarna verkar föredra nektar från bland annat olika klintarter och tistlar.

 

Domherrar

Både herrar och damer är fullt synliga innan trädens bladverken skymmer. Snart är det svårare att få syn på dem. Domherrar i östra Partille 20 april.

Bild: Sören Ahlfors.

 

Tibasten

Tibast är en lövfällande buske som blir 1,5 meter hög. Bladen är mjuka, 3-8 cm långa och 1-2  cm breda. Den blommar tidigt på våren på bar kvist. Blommorna är rosa eller ljuslila, i sällsynta fall vita (underart alba), 10-15 mm i diameter och har stark, behaglig doft, ungefär som narciss. Frukten är ett klarrött bär, som är 7-12 mm i diameter.

Bild: Sören Ahlfors.

Skäggdoppingen

Boet byggs i form av en flytande plattform förankrad i vegetationen, ibland i strandkanten. I april-maj lägger honan vanligtvis 4 ägg som ruvas av båda föräldrarna i 25 dagar. Äggen är blekt blå eller gröna, ofta fläckade av bomaterialet. Ungarna transporteras på föräldrarnas rygg den första tiden och är självständiga efter 10-11 veckor. Familjen håller ofta ihop en bit inpå hösten.

 


 Bild: Sören Ahlfors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9502CEAB7EA04DA5B532CC352540B6FE (2)

Har du tankar, idéer eller önskemål som du vill dela med oss

skriv gärna ett meddelande nedan: