Välkommen till naturrika Partille!

Naturskyddsföreningen i Partille är en förening för människor med intresse för natur och miljö.

Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har ca 1200 medlemmar. Årligen har vi genomfört ca 25 olika arrangemang såsom föredrag (samtal), vandringar, guidade turer, studiecirklar, holkbyggardagar, utställningar m. m. Genom studiefrämjandet ger vi medlemmarna möjlighet att lära mer om miljö och natur.


Skogsträff

Styrelsen har beslutat att ordna en skogsträff i höst. Alla kretsar är välkomna, inte bara styrelsen.

Vi tänkte så här:

Buss från Kungälvs resecentrum till Risveden, Björns kvarn.
Alla som har skogsprojekt får tillfälle att berätta om dem, totalt ca 2 timmar. (Vi anpassar tid för var och en till hur många som vill presentera.)
Allmän diskussion
De som vill blir skjutsade tillbaka till Kungälv.
De som vill vandrar till Olles bänk i Olles skog ett par km från Björns kvarn.
Återresa med buss till Kungälv.

Alla tar med egen mat.
Anmälan för bussen kommer att göras via formulär som kansliet ordnar åt oss.

Vi kommer ta beslut om detaljerna på styrelsemötet den 21 augusti. Före det datumet vill vi få svar på följande två frågor:

Kommer du eller din krets att vilja presentera något skogsprojekt? 

Vilka av lördagarna kan du/ni delta 16e och/eller 23e september. 


Programpunkter 2023 Våren

Välkomna till vårens programpunkter!


Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsplan 2023

För Naturskyddsföreningen Partille.


Naturskyddsföreningens synpunkter på detaljplaneförslaget (KS/2022:109)

Tryck här för att läsa 


NATTSKÄRRAN 2023

Innehåll:

Montreal – COP 15
Sol, vind och vatten
Livets mångfald

Tryck här för att läsa

 

 


Politiker utfrågning

Den 25 augusti inbjöd Partille Naturskyddsförening de lokala politiska partierna till en utfrågning om nästa mandatperiods natur-, miljö- och klimatpolitik.

Tryck här för att se svaren


Löja: Alburnus lucidus

De har en tämligen långsträckt kropp men är små, vanligen 10 – 15 cm långa men kan ibland bli något större. Den har silvervita sidor och buk och gulvita nedre fenor. Underkäken skjuter förbi överkäken, analfenan är betydligt längre än ryggfenan. Stjärtfenan är djupt kluven. Löjorna går gärna i stim uppe vid vattenytan och gör då och då luftsprång för att fånga insekter eller för att fly från en rovfisk. De lever av små kräftdjur och insekter. Leken inträffar oftast i andra hälften av juni hos oss. Den sker oftast i svagt rinnande vatten. Den lämpar sig att skåda under sommaren.

Bild: Sören Ahlfors.


Vår målsättning är att värna natur och miljöer i alladess former.

Just nu försöker vi undanröja hoten mot:

1) Finngösaravinen genom att verka för natur och miljö

2) Exploatering av Bokedalen med hotellbygge genom att verka för natur och miljö

3) Alla pågående ingrepp i Säveåns influensområde genom att verka för natur och miljö

4) Biologisk mångfald genom att verka för natur och miljö

5) Klimatförändringen genom att verka för natur och miljö

Till detta behöver vi fler aktiva! Välkommen!

Du som har intresse eller kunskap inom något av våra områden
inom natur och miljö! Eller du som vill vara med i vår roliga gemenskap i styrelsen! Eller…!
Ta kontakt med någon i styrelsen!


Vår vinjettbild visar förstås Säveån – den sävligt rinnande ån.

Ån med de väldigaste laxarna, de vandrande ålarna, de allt fler bävrarna, de häckande strömstararna och forsärlorna… Ja, här finns mängder av spännande faunaväsen. I lyckliga stunder möter vi till och med den så rart gnistrande kungsfiskaren.

Under väldiga träd och kantad av örters mängd flödar Säveån mot havet. Alldeles tätt inpå oss sker detta. Längs åns hela lopp genom vår kommun kan vi bekvämt vandra eller cykla tätt inpå dess stränder. Genast förstår vi då varför Jonsered, Partille och Sävedalen har hamnat just här. Få platser i vårt land bjuder oss nämligen ett rikare möte mellan natur och kultur.


Gärdsmygen – eller boende i håligheter (Troglodytes troglodytes)

En aktuell liten fågel om ca 9 gram och 9 – 10,5 cm:s längd. Den är roströd till kanelbrun på ryggen och är brunvit med mörka tvärstrimmor på bröstet. Näbben är förhållandevis lång och spetsig och aningen krökt – nedåt. Du hittar den i skogsmark med tät undervegetation. När du får syn på den märker du att stjärten pekar upp mot himlen. Populärt ”luftens mus” eftersom den snabbt försvinner in i olika håligheter eller täta snår när den blir oroad. Hörs tydligt med ett metalliskt klingande ljud. Något att upptäcka även under den mörka årstiden!

 Bild: Sören Ahlfors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9502CEAB7EA04DA5B532CC352540B6FE (2)

Har du tankar, idéer eller önskemål som du vill dela med oss

skriv gärna ett meddelande nedan: