Säveån


Vatten betyder liv och att ha ett vattendrag som Säveån rinnande rakt igenom kommunen är en oskattbar källa till naturupplevelser. Under alla årstider kan man här finna rekreation, som fiskare, som fågelskådare eller bara som flanerare.

20130928-P9280442

Mest känd är nog ändå Säveån för sitt laxfiske. Ån har en av de få kvarvarande, genuina laxstammarna i Sverige. Medelvikten på de fångade laxarna är hög, drygt fem kilo, och toppnoteringen ligger på 17.6 kilo. Fiskekort behövs och fiska kan man på Jonseredssträckan mellan 1 maj och 30 september, och på Sävedalssträckan mellan 1 april och 30 september.

Fågellivet är rikt kring Säveån. Under vintern – speciellt under riktigt kalla vintrar när andra vattendrag fryser till – samlas många övervintrande simfåglar i ån, till exempel sångsvanar, änder och smådoppingar. I forsarna mellan Aspen och Kåhögsbron övervintrar många strömstarar och en hel del av dem stannar sedan kvar och häckar.

Under några vintrar har vi haft turen att få besök av kungsfiskaren, en av våra vackraste och mest speciella fåglar. När våren sedan anländer kommer forsärlan tillbaka från sin vintervistelse i Mellaneuropa och söker lämplig häckningsplats bland stenmurarna i Jonsered eller nere vid Kåhögsbron.

I slutet av maj kommer våra långväga flyttfåglar tillbaka och då genljuder försommarkvällen av sång från näktergal, kärrsångare, gräshoppssångare och rörsångare. Det är främst den nedre delen av Säveån, Sävedals- delen, som attraherar dessa eftersom där finns gott om täta buskage, vassruggar och ängar med hög vegetation.

Sena försommarkvällar kan man även ha tur att möta en av de senaste invandrarna till Säveån – bävern. Längs med ån ser man otaliga bevis på dess framfart i form av fällda träd, men det är betydligt svårare att få syn på bävern själv.